obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 História školy 
 Profil školy 
 Školské dokumenty 
 Zamestnanci 
 Aktuality 
 Akcie 
 Rodičom 
 Deťom 
 Rozvrh hodín 
 Školská jedáleň 
 Zvonenie 
 Organizácia školského roka 
 ŠKD 
 Tvorivka a Paletko 
 + Fotogaléria 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
0020.gif
     Prehľad akcií v školskom roku 2015/2016
                            September
  
 • 08.september 2015           Návšteva DDI Galanta, 1. a 2. ročník
 • 18.september 2015           Turistický pochod Jána Majku
 • 19. september 2015          Vystúpenie pri príležitosti 50.výročia založenia    Zväzu záhradkárov
 • 25.september 2015           Výchovný koncert v Seredi

Október

 • 16. október 2015             Exkurzia do ovocného sadu v Šalgočke
 • 20.október 2015              blokové vyučovanie Deň jablka
 • 22.október 2015              vystúpenie žiakov v programe Október- mesiac úcty k starším
 • 26.október 2015              blokové vyučovanie Medzinárodná deň školských knižníc
 • 28. október 2014             blokové vyučovanie Halloween
 • 29.-30.október 2015        JESENNÉ PRÁZDNINY
November
 • 11. november 2015             Martinský lampiónový sprievod
December 
 • 3. december 2015            Mikuláš v obci
 • 8. december 2014             Vystúpenie pre dôchodcov

     Prehľad akcií v školskom roku 2014/2015
                            SEPTEMBER
  
 • 19.september 2014           Turistika so škôlkármi  
 • 30. september 2014          Návšteva DDI v Galante

OKTÓBER


 • 22. október 2014             blokové vyučovanie Deň jablka
 • 27. október 2014             blokové vyučovanie Medzinárodná deň školských knižníc
 • 29. október 2014             blokové vyučovanie Halloween
 • 29. október 2014             vystúpenie žiakov v programe Október- mesiac úcty k starším
 • 30.-31.október 2014   JESENNÉ PRÁZDNINY
NOVEMBER 
 • 05. november 2014             spevácka súťaž Folklórna Sereď-
 • 11. november 2014             Martinský lampiónový sprievod
 • 14. november 2014             výchovný koncert rodiny Hlbockých "Spievaj že si, spievaj
 • 20. november 2014             tvorivé dielne s MARCHALE v ŠKD
 • 25. november 2014             recitačná súťaž Mihlálikova Sereď-
  školské kolo
 • 28. november 2014             výchovný koncert v Seredi Divadlo hotel Mária

DECEMBER 
 • 05. december 2014             Mikuláš v obci
 • 8. december 2014             Vystúpenie pre dôchodcov

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web